Laajentava terrierituomari!

Hei laajentava terrierituomari!

Mikäli haluat jonkun järjestömme alaisen rodun erikoiskoulutusta tai koearvostelua/näyttöä, niin ota yhteyttä ajoissa Tuire Okkolaan sähköpostilla osoitteeseen:
woodborne@kolumbus.fi

Vuosikokous 16.04.2024

VUOSIKOKOUSKUTSU

Suomen Terrierijärjestö ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään hallituksen päätöksellä yhdistyslain 17 §:n (8.7.2022/663) mukaisesti

ETÄKOKOUKSENA tiistaina 16.04.2024 klo 18:00

PRH:n vaatima tekninen kokouspaikka:
Tuomarinkylän vinttikoirakeskus, Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki

Vuosikokoukseen ilmoittaudutaan sähköpostilla ennakkoon 06.04.2024 klo 16:00 mennessä: stj.sihteeri@terrierijarjesto.fi

Ilmoittautumisen jälkeen osallistujat saavat noin kolmea päivää ennen lisäohjeet kokousosallistumisesta ja äänestystä varten sähköpostitse. Myös vuosikokousmateriaali toimitetaan ennakkoilmoituksen yhteydessä ilmoitettuun sähköpostiin noin kolmea päivää ennen kokousta.

Jäsenyhdistysten edustajien valtakirjat on toimitettava STJ:n sihteerille 06.04.2024 kello 16.00 mennessä sähköpostilla: stj.sihteeri@terrierijarjesto.fi. Jäsenyhdistysten kokoukseen valtuutettujen edustajien sähköpostit on ilmoitettava etukäteen. Mikäli yhdistys on valtuuttanut useampia edustajia, on jokaisen edustajan sähköpostiosoite ilmoitettava etukäteen. Ilmoittautumisen jälkeen kukin edustaja saa noin kolmea päivää ennen lisäohjeet kokousosallistumisesta ja äänestystä varten sähköpostina.

Myös vuosikokousmateriaali toimitetaan ennakkoilmoituksen yhteydessä ilmoitettuun sähköpostiin noin kolmea päivää ennen kokousta.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat ja valitaan hallituksen puheenjohtaja kahdeksi vuodeksi (vuosille 2024-2025) ja erovuoroisten (Anne Eriksson (varapj), Katja Kelloniemi, Eeva Laukkanen (sihteeri), Saija Suhonen, Erik Lindholm, Tiina Assinen, Sari Laitinen) tilalle enintään 10 (kymmenen) varsinaista jäsentä kahden vuoden toimikaudeksi niin, että hallituksessa on enintään 20 (kaksikymmentä) jäsentä.

Hallitus esittää Paula Heikkinen-Lehkosen nimittämistä STJ ry:n kunniapuheenjohtajaksi.

Hallitus esittää, että käsitellään ja hyväksytään niiden rotujen jalostuksentavoiteohjelmat (JTO), jotka on toimitettu hallitukselle ennen vuosikokousta.

STJ hallitus esittää, että hyväksytään ceskyterrieri-rodun JTO vuosille 2024-2028.

(https://cesky-kerho.fi/wp-content/uploads/2023/12/CESKY-JTO-lopullinen-1.pdf)

STJ hallitus esittää, että hyväksytään skotlanninterrieri-rodun JTO vuosille 2025-2029.

(https://www.skotlanninterrieri.fi/wp-content/uploads/2024/01/2024-01-11_JTO_skotlanninterrierit_2025-2029_luonnos_ennakkotarkastettu_Kennelliitossa.pdf)

Muut jäsenten 28.02.2024** mennessä hallitukselle esittämät asiat.

Esitykset on toimitettava sihteerille sähköpostitse osoitteeseen stj.sihteeri@terrierijarjesto.fi.

TERVETULOA  KAIKKI  MUKAAN!

* PEVISA -ehdot edellyttävät voimassa olevaa JTO:a.

** Suomen Terrierijärjestö ry:n säännöt 17 §: ”Jäsenten kokouksessa esittämät asiat voidaan ottaa käsiteltäviksi, ei kuitenkaan päätettäviksi. Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, tehköön siitä kirjallisen esityksen kuluvan vuoden helmikuun 28. päivään, jotta hallitus ehtii antaa siitä lausuntonsa.

Valtakirjat vuosikokouksessa

Yhdistyksen sääntöjen (10 §) mukaan äänioikeutetulla jäsenyhdistyksellä on yksi ääni

kutakin alkavaa 30 yhdistysjäsentä kohden, kuitenkin enintään viisi (5) ääntä Laskennan

perusteena on jäsenten määrä edellisen kalenterivuoden lopussa (31.12.). Jäsenyhdistysten

äänivaltaa voi valtakirjalla käyttää yksi tai useampi edustaja. Jäsenyhdistystä edustaa

järjestön kokouksissa jäsenyhdistyksien valtuuttamat edustajat.

Valtakirjamalli löytyy https://www.terrierijarjesto.fi/jasenille/  ja salasana on STJ2022jasen

GLEN OF IMAALINTERRIERIN PÄIVITETTY JTO

2.10.2023  JALOSTUSTIETEELLISEN TOIMIKUNNAN KOKOUS 8/2023

kohta 76.1 ESITYS GLEN OF IMAALINTERRIERIN PÄIVITETYKSI JTO:KSI; LIITE 76.1

Rotujärjestö Suomen Terrierijärjestö ry esittää hallituksensa kokouksen 6.9.2023 päätöksellä glen of imaalinterrierin päivitettyä jalostuksen tavoiteohjelmaa (JTO) hyväksyttäväksi.

Jalostustieteellisen toimikunnan päätös 2.10.2023 (8/2023):

Jalostustieteellinen toimikunta hyväksyy glen of imaalinterrierin JTO:n ajalle 1.1.2024-31.12.2028.

Rotujärjestön velvollisuutena on tiedottaa jäsenistölleen hyväksytystä JTO:sta mahdollisimman tehokkaasti, nopeasti ja kattavasti hyväksymisen jälkeen. Hyväksytty JTO on julkaistava rotujärjestön tai -yhdistyksen jäsenille.

Rodun luustoterveyttä tulisi tarkkailla ja tarvittaessa lisätä rodulle PEVISA-tutkimukset luuston osalta.

Jalostuspäivä

Lauantaina 7.10.2023 järjestetään Helsingin Tuomarinkartanolla STJ ry:n alaisten yhdistysten jalostustoimikunnille suunnattu tilaisuus. Jos yhdistyksellä ei ole erillistä jalostustoimikuntaa voi yhdistyksen hallitus nimetä osallistujat.

LUENNOIMAAN onnistuimme saamaan parhaat puhujat, Kirsi Sainion, Suomen Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan puheenjohtajan ja ollen itsekin pitkäaikainen skyenterrierikasvattaja sekä ulkomuototuomari. Kirsin luento tulee sisältämään päivänpolttavaa asiaa Kennelliiton rekisteröinnistä ja ensi vuonna voimaan astuvasta eläinsuojelulaista.  Toisena luennoitsijana on kasvattajatuomari Satu Tanner, Kennel Drovers, australianpaimenkoira. Hän on kasvattanut aiemmin myös vanhaenglanninlammaskoiria. Satu on toiminut useassa luottamustehtävässä kennelmaailmassa sekä rotujärjestöissä ja tuntee hyvin niin sopimusasiat, kuin kasvattajan arjenkin jalostusasioiden koukeroineen.

Koska luentotila on rajoitettu (40), niin pyytäisimme yhdistyksiä ilmoittamaan 15.9.2023 mennessä ne henkilöt, jotka osallistuvat jalostuspäivään. Osallistujilla on mahdollisuus lähettää ennakkoon aiheista kysymyksiä, joita käsitellään päivän päätteeksi lyhyessä paneelikeskustelussa. Luentopäivä kestää noin viisi tuntia kahvitauolla.

TILAISUUS on yhdistyksille maksuton. Ilmoittautuminen viimeistään 15.9.2023: yhdistys, osallistujien nimet ja yhteystiedot osoitteella anne.eriksson@elisanet.fi

LUENTOTERVEISIN,
Suomen Terrierijärjestö ry
Anne Eriksson
anne.eriksson@elisanet.fi
040 561 4689

Koirarekisteri on avautunut

Ruokaviraston koirarekisterin ensimmäinen vaihe on avautunut : kaikki koirat on ilmoitettava rekisteriin tämän vuoden loppuun mennessä.

Ruokaviraston ylläpitämän koirarekisterin ensimmäinen osio avautuu 8. toukokuuta. Yksityishenkilöt voivat ilmoittaa tällöin koiransa rekisteriin. Rekisterin toinen osio yhdistyksille ja yrityksille avautuu myöhemmin.

Lain mukaan kaikki Suomen koirat on ilmoitettava Ruokaviraston ylläpitämään koirarekisteriin viimeistään 31.12.2023 mennessä. Ruokaviraston rekisteri piti ottaa käyttöön jo vuoden alusta, mutta sen käyttöönotto viivästyi.

Koiranpennut tulee siruttaa ennen luovutusta seuraavalle haltijalle tai viimeistään kolmen kuukauden iässä. Ennen vuotta 2023 syntyneet koirat tulee siruttaa tämän vuoden loppuun mennessä.

Tunnistusmerkitsijän tulee antaa siruttamistaan koirista eläinten haltijalle tunnistustodistus. Ruokaviraston ohjeet mikrosiruttajille löytyvät täältä. Kennelliiton tunnistusmerkitsijäohjeen mukaan Kennelliiton tunnistusmerkitsijät voivat siruttaa koiria, jotka ilmoitetaan Kennelliiton rotukoirarekisteriin (FI- ja ER-rekisterit) tai tunnistusmerkintätietokantaan.

Koirarekisterin avauduttua koiran sen hetkinen haltija ilmoittaa koiran rekisteriin. Ilmoituksia rekisteriin ei ole tarpeen tehdä takautuvasti. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos kasvattaja on jo luovuttanut pennun sen uudelle omistajalle tai haltijalle, ilmoittaa tämä koiran rekisteriin.

Sähköisen asioinnin kautta tehtävä koiran rekisteröinti tai haltijan vaihdos maksaa 10 euroa. Hinta on 19 euroa koiralta, jos rekisteröinnin tai haltijan vaihdoksen tekee paperilomakkeella tai sähköpostitse.

Lisätietoa Ruokaviraston koirarekisteristä löytyy täältä.

Vastauksia Ruokaviraston koirarekisteristä useimmiten kysyttyihin kysymyksiin löytyy täältä.

Tarkempaa tietoa saa Ruokaviraston koirarekisterin asiakaspalvelusta, koirarekisteri@ruokavirasto.fi, puh. 020 690 500.

Ruokaviraston koirarekisterillä on myös palautekanava, joka löytyy täältä.

(Lähde: Suomen Kennelliitto)

Vuosikokouskutsu 2023

Suomen Terrierijärjestö ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään
ETÄKOKOUKSENA keskiviikkona 19.04.2023 klo 18:00
PRH:n vaatima tekninen kokouspaikka:
Tuomarinkylän vinttikoirakeskus, Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki

Vuosikokoukseen ilmoittaudutaan sähköpostilla ennakkoon
10.04.2022 mennessä: stj.sihteeri@terrierijarjesto.fi

Kokouskutsu

Valtakirjamalli

Kari Salminen 18.8.1947 – 23.7.2022

Yksi pidetyimmistä ja pitkäaikaisimmissta terrierituomareista poistui
keskuudestamme 23.7.2022.


Kari Salminen oli yksi niistä terrierituomareista, jolla oli vahva koiratietämys ja alan asiantuntemus. Hän antoi aina arvosteluissaan aikaa niin ensikertalaiselle omistajalle kuin koirallekin.
Hänen kiireetön ja tarkka arvostelunsa on jäänyt monen mieleen ja arvostelunsa ei sisältänyt turhia korulauseita, vaan usein myös ohjeita ja neuvoja koiran esiintymistä parantamaan.


Suomen Terrierijärjestö kunnioittaa Kari Salmisen muistoa ja myötäelää Marjan ja lasten surussa.

Ansiomerkkien anominen

Hei jäsenjärjestö ja jäsenet,

Nyt on vielä loppusuora anoa ansiomerkkejä aktiivisille terrieristeille!

Anoa voi Suomen Terrierijärjestö ry:n tai Suomen Kennelliitto ry tai
Helsingin seudun kennelpiiri ry:n ansiomerkkejä.

Anomukset tulee lähettää viimeistään 30.10.2022 toimikunnalle.

STK kunniamerkkisäännöt

STJ ry anomus saa olla vapaamuotoinen.

SKL huomionosoitusten anomisohje

ja täytettävä lomake

HSKP ansiomerkit

HSKP:n anomus voi olla vapaamuotoinen.

anomukset lähetetään osoitteeseen: anne.eriksson@elisanet.fi

Ansiomerkkitoimikunta
Matti Luoso
Sari Laitinen
Anne Eriksson

STJ Järjestöinfo tilaisuus 13.09.2022

STJ järjestää rotuyhdistyksilleen ja -kerhoilleen Järjestöinfo-tilaisuuden tiistaina 13.09.2022 alkaen klo 18:00 Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskuksessa, osoite: Tuomarinkyläntie 1 00690 Helsinki.

Tilaisuuteen voi osallistua myös etänä TEAMS-kokouksen kautta.

Ilmoittautumiset sähköpostitse stj.sihteeri@terrierijarjesto.fi viimeistään 9.9.2022 klo 21:00 mennessä.
Kerro saavutko paikan päälle vai osallistutko etänä.
Mikäli osallistut etänä, ilmoita samalla sähköpostiosoite, johon TEAMS-kokouskutsu lähetetään.
Kutsu lähetetään viimeistään 11.09.2022.

Tilaisuus pyritään nauhoittamaan ja materiaali jaetaan myöhemmin STJ:n kotisivuilla.

TERVETULOA!
STJ hallitus

******************************************************************************************

OHJELMA:
18:00 – 18:05                                                           Tervetuloa                    Tuire Okkola, STJ puheenjohtaja
18:05 – 19:00        SKL Rotujärjestö – Rotuyhdistys – Rotukerho            Vesa Lehtonen, SKL hallituksen jäsen
19:00 – 19:15 Kysymyksiä Vesa Lehtoselle
19:15 – 20:15                                                                                   JTO      Kirsi Sainio, SKL JTT puheenjohtaja
20:15 – 20:30 Kysymyksiä Kirsi Sainiolle
20:30 – 20:45            STJ – rotuyhdistykset ja -kerhot yhteistyö               STJ Hallitus
20:45 – 21:00                                            Tilaisuuden päättäminen           Tuire Okkola, STJ puheenjohtaja