GLEN OF IMAALINTERRIERIN PÄIVITETTY JTO

2.10.2023  JALOSTUSTIETEELLISEN TOIMIKUNNAN KOKOUS 8/2023

kohta 76.1 ESITYS GLEN OF IMAALINTERRIERIN PÄIVITETYKSI JTO:KSI; LIITE 76.1

Rotujärjestö Suomen Terrierijärjestö ry esittää hallituksensa kokouksen 6.9.2023 päätöksellä glen of imaalinterrierin päivitettyä jalostuksen tavoiteohjelmaa (JTO) hyväksyttäväksi.

Jalostustieteellisen toimikunnan päätös 2.10.2023 (8/2023):

Jalostustieteellinen toimikunta hyväksyy glen of imaalinterrierin JTO:n ajalle 1.1.2024-31.12.2028.

Rotujärjestön velvollisuutena on tiedottaa jäsenistölleen hyväksytystä JTO:sta mahdollisimman tehokkaasti, nopeasti ja kattavasti hyväksymisen jälkeen. Hyväksytty JTO on julkaistava rotujärjestön tai -yhdistyksen jäsenille.

Rodun luustoterveyttä tulisi tarkkailla ja tarvittaessa lisätä rodulle PEVISA-tutkimukset luuston osalta.