Terrilife-lehti

Suomen Terrierijärjestö ry – Finlands Terrierorganisation rf jäsenjulkaisu Terrilife

Aineiston jättöajat:
nro     pvm     ilmestyy
1        1.2.        maaliskuussa
2       30.4.     kesäkuussa
3       1.8.       syyskuussa
4       1.11.     joulukuussa

Kaikki Terrilife-lehteen tarkoitettu materiaali: kennelruudut, trimmaajatiedot, kuvat sekä artikkelit toimitetaan lehden toimitukseen sähköpostiosoitteella
caritanatunen(at)gmail.com

Osoitteenmuutokset: oman rotuyhdistyksen jäsensihteerille

Lehden taittaja: Petteri Kangas

Painopaikka: Fram, Vaasa

Ilmoitusmyynnin yhteyshenkilö:

Matti Luoso
Hämeentie 152 D 96
00560 HELSINKI
puh. 040 846 9799, matti.luoso(at)welho.com