Hallitus ja toimikunnat

SUOMEN TERRIERIJÄRJESTÖ ry – FINLANDS TERRIERORGANISATION rf

Järjestön toiminta käsittää koko maan ja sen tarkoituksena on Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:hyn kuuluvana ja sen hyväksymänä rotujärjestönä edistää Suomessa puhdasrotuisten ja terveiden terrierien kasvatusta ja jalostusta sekä niiden käyttöä ja tunnetuksi tekemistä. Järjestö voi liittyä sen tarkoitusperiä palveleviin yhdistyksiin.

Tarkoitustaan STJ toteuttaa:

  • tekemällä järjestön toimialaan kuuluvaa valistustyötä, harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoimintaa, järjestämällä keskustelu-, neuvottelu- ja koulutustilaisuuksia, kursseja, näyttelyitä sekä kokeita ja kilpailuja
  • suorittamalla jalostusneuvontaa
  • levittämällä oikeita käsityksiä kenneltoiminnan merkityksestä asianharrastajien, yleisön ja julkisen sanan keskuudessa
  • seuraamalla kenneltoimintaan liittyvää kehitystä niin kotimaassa kuin ulkomailla ja tekemällä alan kehittämistä tarkoittavia aloitteita, sekä
  • ylläpitämällä yhteyksiä jäsenyhdistyksiin, alan keskusjärjestöön, kennelpiireihin ja muihin kennelyhdistyksiin sekä antamalla niille tarvittaessa lausuntoja järjestön toimialan puitteissa, ulkomuototuomarikoulutuksessa, koetuomarikoulutuksessa, rotukirjan ja koirarekisterin pidossa ym. vastaavanlaisilla tavoilla.
    Ulkomuototuomarikoulutukset järjestetään pääsääntöisesti kennelliiton Espoon koulutustilassa, Niittyrinne 2A.
    Ajo-ohjeet:   Kennelliiton koulutustila

STJ on 24 terrierirodun rotujärjestö.

Hallitus 2023

Puheenjohtaja
Tuire Okkola
puh. 0400 497 343
e-mail: woodborne(at)kolumbus.fi

Varapuheenjohtaja
Anne Eriksson   
puh. 040 561 4689 
e-mail: anne.eriksson(at)elisanet.fi 

Sihteeri
Eeva Laukkanen
Ymmerstanmäki 18 a 
02750 Espoo
puh. 050-487 3901
e-mail: stj.sihteeri(at)terrierijarjesto.fi
YHDISTYKSEN POSTI SIHTEERILLE

Taloudenhoitaja
Annika Walldén
Puolakkalanmäki 16
45100 Kouvola
040 530 2065
e-mail: rahastonhoitaja(at)terrierijarjesto.fi

Jäsensihteeri
Carina Kitti
e-mail: jasensihteeri(at)terrierijarjesto.fi

Kokous- ja tarjoiluvastaava
Tina Heinonen

Jalostustoimikunta
Tuire Okkola
Anne Eriksson
Eeva Laukkanen
Sari Laitinen

Tuomarikoulutusvastaava
Tuire Okkola
woodborne(at)kolumbus.fi
Karin Bergbom
kbergbom(at)saunalahti.fi
Maija Mäkinen
maija.makinen(at)helsinki.fi 

Näyttelytoimikunta 2023
Anne Eriksson, pj
Maija Hänninen, sihteeri & kehätoimitsijat
Anne Sinisalo, rahastonhoitaja
Sari Kupiainen, tuomarisihteeri
Erik Lindholm & Timo Heinonen, järjestelyt
Eeva Laukkanen, kokoussihteeri

Varainhankinta
Pekka Keränen

Ansiomerkkitoimikunta
Anne Eriksson
Matti Luoso
Sari Laitinen

Viestintätoimikunta   
Néa Jäger vetäjä
Päivi Vallittu
Anne Eriksson
Jatta Pailinna-Rosenlöf, kotisivut
Erik Lindholm
Maija Hänninen, facebook
Terhi Valli
Viivi Keinonen

Terrilife
Terrilife.toimitus(at)gmail.com
Tuire Okkola, vastaava päätoimittaja
Päivi Vallittu,Taittaja 
Terhi Valli, toimitussihteeri
Anne Eriksson
Néa Jäger
Marina Kärkkäinen

Hallituksen jäsenet 

2023

Tuire Okkola 
puh. 0400 497 343 
woodborne(at)kolumbus.fi

Anne Eriksson 
Puh: 040 561 4689 
e-mail: anne.eriksson(at)elisanet.fi  

Katja Kelloniemi 
puh. 0400 608 510
e-mail: katja.kelloniemi(at)gmail.com

Eeva Laukkanen (sihteeri)
puh. 050-487 3901
e-mail: stj.sihteeri(at)terrierijarjesto.fi

Saija Suhonen,
e-mail: sasu(at)kotikone.fi

Erik Lindholm
puh. 040 766 0049
e-mail: erik.lindholm(at)finavia.fi

Tiina Assinen
e-mail: tassinen(at)gmail.com

Sari Laitinen
sari.laitinen(at)elektroval.fi

2023-2024

Carina Kitti (jäsensihteeri)
carina.kitti(at)outlook.com
e.mail: jasensihteeri(at)terrierijarjesto.fi

Anu Ahlroos-Lehmus
e-mail: anu.ahlroos(at)helsinki.fi

Maija Hänninen
e-mail: bedlingtonkerho(at)gmail.com

Néa Jäger
Puh. 040 733 2566
e-mail: nea.jager(at)gmail.com

Kristina Heinonen,
e-mail: tina.heinonen(at)gmail.com

Janette Hiekkamies
e-mail: janette.hiekkamies(at)gmail.com

Annika Walldén 
e-mail:annikawallden1(at)gmail.com

Pekka Keränen 
e-mail: pekka.keranen(at)sok.fi

Terhi Valli
e-mail: terhi.valli(at)icloud.com

Marina Kärkkäinen
e-mail: marina.karkkainen(at)gmail.com

 

SUOMEN TERRIERIJÄRJESTÖ ry – FINLANDS TERRIERORGANISATION rf