Etusivu

Suomen Terrierijärjestö ry – Finlands Terrierorganisation rf

rivi_terreja_jetta

STJ on 22 terrierirodun rotujärjestö, jonka tehtävänä on edistää puhdasrotuisten ja terveiden terrierien kasvatusta ja jalostusta sekä niiden käyttöä ja tunnetuksi tekemistä. STJ on perustettu vuonna 1947.

HUOM! VUOSIKOKOUS 24.4.2020 peruttiin korona-määräyksien vuoksi.

Suomen Terrierijärjestö ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään
Helsingissä Tuomarinkylän Vinttikoirakeskuksessa
os. Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki
tiistaina 4.8.2020 klo 18:00
Valtakirjojen tarkastus klo 17:40-17:55

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat ja valitaan hallituksen puheenjohtaja kahdeksi vuodeksi ja vähintään seitsemän (7) ja enintään 20 (kaksikymmentä) varsinaista jäsentä kahden vuoden toimikaudeksi. Hallituksen jäsenistä on erovuorossa lähinnä puolet. Sääntömuutoksesta johtuen ensimmäisenä vuonna (2020) erovuoroiset (vuoden toimintakausi) valitaan arvalla ja tämän jälkeen vuoron mukaan.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi käsitellään ja päätetään seuraavista asioista:

 1. Hallitus esittää sääntömuutos koskien sääntöjen 10§:ää, 2 kappale: ”Jäsenyhdistystä edustaa järjestön kokouksissa jäsenyhdistyksien valtuuttamat edustajat. Edustajat varamiehineen valitaan jäsenyhdistyksien vuosikokouksessa.” ehdotetaan muutettavaksi muotoon:
  ”Jäsenyhdistystä edustaa järjestön kokouksissa jäsenyhdistyksien valtuuttamat edustajat.”.
 2. Hallitus esittää, että hyväksytään bedlingtoninterrieri -rodun jalostuksen tavoiteohjelma (JTO), joka on luettavissa 11.2.2020 alkaen yhdistyksen kotisivuilla: http://www.bedlingtonkerho.fi/uploads/2/1/2/2/21220978/bedlingtoninterrieri_jto_2021-2025.pdf
 1. Hallitus esittää, että hyväksytään bedlingtoninterrieri -rodun PEVISA -ohjelma*, PEVISA – vaatimukset:
  – Pentueen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä voimassa oleva suoran COMMD-1 geenitestin tulos perinnöllisen kuparitoksikoosin varalta. Tuloksen ”kantaja” saanut koiraan voidaan yhdistää vain tuloksen ”terve” saaneen koiran kanssa. Tuloksen ”sairas” saaneen koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.
  – Lisäksi pentujen vanhemmilla tulee olla voimassa oleva silmätarkastuslausunto, joka ei saa astutushetkellä olla 12 kk vanhempi. Perinnöllistä kataraktaa sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.
  – Rotukohtaisiin erityisehtoihin lisätään: Seuraavien tutkimuslaboratorioiden COMMD-1 geenitestin tulos hyväksytään: Movet, Animal Health Trust, (AHT). Vetgen – Ulkomaisilta uroksilta hyväksytään ulkomailla laillistetun laboratorion antama kuparitoksikoosilausunto sekä ulkomainen silmätutkimuslausunto, joka ei astutushetkellä ole 12 kk vanhempi. Kuparitoksikoosia tai perinnöllistä kataraktaa sairastavan uroksen jälkeläisiä ei rekisteröidä.
  Tutkimusohjelma on voimassa 1.1.2021- 31.12.2025:
 1. Hallitus esittää, että hyväksytään bullterrieri- ja kääpiöbullterrieri-rotujen PEVISA –ohjelma*, roduilla voimassa oleva JTO,
  PEVISA -vaatimukset:
  – Pentujen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla Kennelliiton hyväksymän laboratorion (esim. Laboklin) LAD-(bullterrieri, kääpiöbullterrieri) -ja LP (kääpiöbullterrieri) –geenitestilausunto/-lausunnot.
  -Jos koira on LAD-geenin kantaja, on se paritettava LAD:n suhteen terveen koiran kanssa.
  -Jos koira on LP-geenin suhteen korkean riskin kantaja (LP/LP) tai kantaja (N/LP), se on paritettava LP:n suhteen terveen (N/N) koiran kanssa.
  -Pentueet, joiden molemmat vanhemmat ovat LAD-/LP-kantajia, ei rekisteröidä.
  -Ulkomaiset urokset: Ei poikkeuslupaa. Mikäli astutus tapahtuu em. FCI:n ulkopuolisiin rekistereihin merkityllä ulkomaisella uroksella tai tällaisen ulkomaisen uroksen tuontispermalla, vaaditaan LAD- ja LP – geenitestien osalta DNA-tunniste uroksen tunnistusmerkinnäksi.
  Tutkimusohjelma on voimassa 1.1.2021-31.12.2023.
 2. Muut jäsenten 28.02.2020** mennessä hallitukselle esittämät asiat.

Esitykset toimitettava sihteerille sähköpostitse osoitteeseen sihteeri@terrierijarjesto.fi tai kirjallisesti osoitteeseen STJ/Eeva Laukkanen, os. Pikkulinnunkuja 3B, 02660 Espoo.

TERVETULOA KAIKKI MUKAAN!

* PEVISA -ehdot edellyttävät voimassa olevaa JTO:a.

** Suomen Terrierijärjestö ry:n säännöt 17 §: ”Jäsenten kokouksessa esittämät asiat voidaan ottaa käsiteltäviksi, ei kuitenkaan päätettäviksi. Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, tehköön siitä kirjallisen esityksen kuluvan vuoden helmikuun 28. päivään, jotta hallitus ehtii antaa siitä lausuntonsa.

Valtakirjat vuosikokouksessa

Yhdistyksen sääntöjen (10 §) mukaan äänioikeutetulla jäsenyhdistyksellä on yksi ääni kutakin 30 yhdistysjäsentä kohden, kuitenkin enintään viisi (5) ääntä Laskennan perusteena on jäsenten määrä edellisen kalenterivuoden lopussa (31.12.). Jäsenyhdistysten äänivaltaa voi valtakirjalla käyttää yksi tai useampi edustaja. Edustajat varamiehineen valitaan jäsenyhdistyksen vuosikokouksessa.

STJ:n rodut löydät täältä.

STJ ry uudet säännöt päivitetty – http://www.terrierijarjesto.fi/saannot/

Yhdistyksen posti: yhdistyksen sihteeri, kts. hallitus
Jos haluat tuoda jonkin asian hallituksen käsiteltäväksi, toimita se hyvissä ajoin ennen hallituksen kokousta hallituksen tietoon osoitteeseen stj.sihteeri(at)terrierijarjesto.fi

fblogo