Suomen Terrierijärjestö ry syyskokouskutsu 2018

Suomen Terrierijärjestö ry  –   Finlands Terrierorganisation rf

SYYSKOKOUSKUTSU                       

Suomen Terrierijärjestö ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään
keskiviikkona 14.11.2018 klo 18.30
os. Hämeentie 152 D kerhohuoneessa, Hämeentie 152 D, 00540  Helsinki.

Valtakirjojen tarkastus klo 18.00-18.25.

Kokouksessa käsitellään syyskokouksen sääntömääräiset asiat ja valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä päätetään järjestön matkustussäännöstä seuraavalle kalenterivuodelle.
Sääntömääräisten asioiden lisäksi käsitellään ja päätetään hallituksen sääntömuutosesitys:
Hallitus esittää, että hyväksytään Suomen Terrierijärjestö ry:n sääntömuutosesitys, joka on vuosikokouskutsun liitteenä luettavissa 01.08.2018 alkaen yhdistyksen kotisivuilla os.

SUOMEN TERRIERIJÄRJESTÖ ry kootut säännöt 24.2.2018 (7)

Tulostetun sääntömuutosehdotuksen saa jokainen jäsen, joka tilaa sen erikseen 10.09.- 30.09.2018 välisenä aikana os. Suomen Terrierijärjestö ry:n sihteeri Eija Jantunen e-mail: stj.sihteeri(at)terrierijarjesto.fi.

Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain määräykset.

TERVETULOA!

Hallitus

VALTAKIRJAT SYYSKOKOUKSESSA

Yhdistyksen sääntöjen (12 §) mukaan jäsenyhdistystä edustaa järjestön kokouksissa jäsenyhdistysten valtuuttamat edustajat. Edustajat varamiehineen valitaan jäsenyhdistyksen kokouksessa.
Jäsenyhdistyksillä on yksi ääni jokaista henkilöjäsentensä alkavaa 30-lukua kohti, kuitenkin enintään 5 ääntä. Laskennan perusteena on jäsenten määrä edellisen kalenterivuoden lopussa.
Jäsenyhdistysten äänivaltaa voi valtakirjalla käyttää yksi tai useampi edustaja.
Järjestön kokouksissa on järjestön jokaisella henkilöjäsenellä yksi ääni, jota hän käyttää läsnä olevana.
HUOM! Jäsenyhdistyksen nimenkirjoittajien allekirjoittamat valtakirjat voi lähettää etukäteen sihteerille tai allekirjoitettu yhdistysvaltakirja on esitettävä viimeistään kokouksessa, syyskokouksen jälkeen toimitettuja yhdistysvaltakirjoja ei käsitellä eikä oteta huomioon.

 

 

STJ ry:n sääntömuutosehdotus

STJ ry:n esitys vuosikokoukseen 14.11.2018 käsiteltäväksi.

Suomen Terrierijärjestö ry:n vuosikokouksen 14.11.2018 liite sääntömuutosesityksestä luettavissa  linkistä
SUOMEN TERRIERIJÄRJESTÖ ry kootut säännöt 24.2.2018 (7)
Oheisen sääntömuutosehdotuksen saa pyydettäessä kirjallisena pyyntönä 10.9.-30.9.2018 aikana paperiversiona tilaamalla sen STJ:n sihteeriltä Eija Jantuselta sähköpostitse osoitteesta stj.sihteeri(at)terrierijarjesto.fi.

 

 

 

Suomen Terrierijärjestön Match Show 25.7.2018

STJ:n Mätsäri Hyrylän uimahallin parkkipaikalla

Koiria oli paikalla mukavasti 151 huolimatta kuumasta ilmasta. Tuomareina toimivat Rainer Vuorinen, joka teki Best In Shown, Marja Talvitie, Teija Salmi-Aalto ja Matti Luoso sekä Lea Mäkinen-Pulkkinen monirotuisilla, veteraaneilla ja junior handlereilla.

BEST IN SHOW TULOKSET

BIS-1 Pk venäjän toy Oodi, om. Tiina Vittaniemi

Best in Show

BIS-2 Sk saksanseisoja Kaisla om. Riina Rannisto

 

BIS-3 kk mäyräkoira Kaapo, om. Anne Kotro

BIS-4 keskikokoinen villakoira Johnsson om. Maria Niittymäki

 

Lisää kuvia tapahtumasta

  

 

Lisää tuokiokuvia mätsäristä

 

        
Kuvat: Erja Kaartinen

Rekisteriseloste

Euroopan unionin tietosuoja-asetus GDPR (The General Data Protection Regulation) tulee voimaan 25. toukokuuta. Asetuksen tarkoituksena on yhtenäistää tietosuojakäytäntöjä ja helpottaa jokaisen EU:n kansalaisen omien henkilötietojen tallentamisen ja käytön seuraamista. 

  • Merkittävin muutos tietosuoja-asetuksessa on, että henkilöllä on oikeus pyytää henkilötietojaan tarkastettavaksi, korjattavaksi tai poistettavaksi.
  • Rekisterinpitäjän tulee huolehtia siitä, että henkilöistä tallennetaan ainoastaan tarpeellinen tieto. Tätä tietoa voidaan säilyttää niin kauan kuin se käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.

Jokainen voi tarkistaa omien henkilötietojensa käytön

Tietosuoja-asetuksen mukaan jokaisella on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on kerätty, ja miten niitä käytetään.
Tulosteen omista tiedoistaan saa myös lähettämällä allekirjoitetun kirjallisen pyynnön postitse jäsensihteeriltä.

Mihin kerättyjä tietoja sitten käytetään?
Terrierijärjestön rekisteriin kerättyjä tietoja käytetään

  • Terrilife-lehden postituksessa


Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Kirsti Smith 4.3.1927 – 23.3.2018

Kirsti Smith 4.3.1927 – 23.3.2018

Koiraväen rakastettu ystävä ja Suomen Terrierijärjestön ensimmäinen kunniapuheenjohtaja Kirsti Smith nukkui pois aurinkoisena maaliskuun perjantaina.

Kirsti Smith oli toiminut Suomen Terrierijärjestön puheenjohtajana sekä sihteerinä useana vuonna. Aina hymyilevä ystävällinen Kirsti oli erittäin pidetty niin arvostelukehissä kuin harjoittelutilaisuuksissa. Hänellä oli pehmeä ystävällinen tapa käsitellä koiria ja hän löysi aina jonkin rohkaisevan sanan myös tottumattomalle esittäjälle. Monet olivat myös ne nuoret tuomarit, jotka ottivat Kirstin mentorikseen. Kirsti seurasi laajalti koko koiramaailman tapahtumia ja oli kiinnostunut uutisista rodusta riippumatta, niin terrieripersoona kun olikin.
Suomen Terrierijärjestö ry suree pitkäaikaisen ystävän ja kunnioitetun puheenjohtajan pois menoa.

 

Syyskokous 15.11.2017

Suomen Terrierijärjestö ry                                            Syyskokouskutsu
Finlands Terrierorganisation rf

 

Suomen Terrierijärjestö ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään 15.11.2017 klo 18.30 Hämeentie 152 D Kerhohuoneessa Helsingissä.

Kokouksessa käsitellään syyskokouksen sääntömääräiset asiat.

Jäsenyhdistystä edustaa järjestön kokouksissa jäsenyhdistysten valtuuttamat edustajat. Edustajat varamiehineen valitaan jäsenyhdistyksen kokouksessa.
Jäsenyhdistyksillä on yksi ääni jokaista henkilöjäsentensä alkavaa 30-lukua kohti, kuitenkin enintään 5 ääntä. Laskennan perusteena on jäsenten määrä edellisen kalenterivuoden lopussa.
Jäsenyhdistysten äänivaltaa voi valtakirjalla käyttää yksi tai useampi edustaja.
Järjestön kokouksissa on järjestön jokaisella henkilöjäsenellä yksi ääni, jota hän käyttää läsnä olevana.
Jäsenyhdistyksen nimenkirjoittajien allekirjoittamat valtakirjat voi lähettää etukäteen sihteerille tai valtakirja on esitettävä viimeistään kokouksessa, syyskokouksen jälkeen toimitettuja edustaja tietoja ei käsitellä.

 

Tervetuloa

Hallitus

 

Valtakirjojen tarkastus klo 18.00-18.25.

Ohje ja valtakirja löytyvät: Suomen Terrierjärjestön kokoukset OHJE