Syyskokous 15.11.2017

Suomen Terrierijärjestö ry                                            Syyskokouskutsu
Finlands Terrierorganisation rf

 

Suomen Terrierijärjestö ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään 15.11.2017 klo 18.30 Hämeentie 152 D Kerhohuoneessa Helsingissä.

Kokouksessa käsitellään syyskokouksen sääntömääräiset asiat.

Jäsenyhdistystä edustaa järjestön kokouksissa jäsenyhdistysten valtuuttamat edustajat. Edustajat varamiehineen valitaan jäsenyhdistyksen kokouksessa.
Jäsenyhdistyksillä on yksi ääni jokaista henkilöjäsentensä alkavaa 30-lukua kohti, kuitenkin enintään 5 ääntä. Laskennan perusteena on jäsenten määrä edellisen kalenterivuoden lopussa.
Jäsenyhdistysten äänivaltaa voi valtakirjalla käyttää yksi tai useampi edustaja.
Järjestön kokouksissa on järjestön jokaisella henkilöjäsenellä yksi ääni, jota hän käyttää läsnä olevana.
Jäsenyhdistyksen nimenkirjoittajien allekirjoittamat valtakirjat voi lähettää etukäteen sihteerille tai valtakirja on esitettävä viimeistään kokouksessa, syyskokouksen jälkeen toimitettuja edustaja tietoja ei käsitellä.

 

Tervetuloa

Hallitus

 

Valtakirjojen tarkastus klo 18.00-18.25.

Ohje ja valtakirja löytyvät: Suomen Terrierjärjestön kokoukset OHJE