Hallitus ja toimikunnat

SUOMEN TERRIERIJÄRJESTÖ ry – FINLANDS TERRIERORGANISATION rf

Järjestön toiminta käsittää koko maan ja sen tarkoituksena on Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:hyn kuuluvana ja sen hyväksymänä rotujärjestönä edistää Suomessa puhdasrotuisten ja terveiden terrierien kasvatusta ja jalostusta sekä niiden käyttöä ja tunnetuksi tekemistä. Järjestö voi liittyä sen tarkoitusperiä palveleviin yhdistyksiin.

Tarkoitustaan STJ toteuttaa:

  • tekemällä järjestön toimialaan kuuluvaa valistustyötä, harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoimintaa, järjestämällä keskustelu-, neuvottelu- ja koulutustilaisuuksia, kursseja, näyttelyitä sekä kokeita ja kilpailuja
  • suorittamalla jalostusneuvontaa
  • levittämällä oikeita käsityksiä kenneltoiminnan merkityksestä asianharrastajien, yleisön ja julkisen sanan keskuudessa
  • seuraamalla kenneltoimintaan liittyvää kehitystä niin kotimaassa kuin ulkomailla ja tekemällä alan kehittämistä tarkoittavia aloitteita, sekä
  • ylläpitämällä yhteyksiä jäsenyhdistyksiin, alan keskusjärjestöön, kennelpiireihin ja muihin kennelyhdistyksiin sekä antamalla niille tarvittaessa lausuntoja järjestön toimialan puitteissa, ulkomuototuomarikoulutuksessa, koetuomarikoulutuksessa, rotukirjan ja koirarekisterin pidossa ym. vastaavanlaisilla tavoilla.
    Ulkomuototuomarikoulutukset järjestetään pääsääntöisesti kennelliiton Espoon koulutustilassa, Niittyrinne 2A.
    Ajo-ohjeet:   Kennelliiton koulutustila

STJ on 24 terrierirodun rotujärjestö.

Hallitus 2024

Puheenjohtaja
Tuire Okkola
puh. 0400 497 343
Yli-Kaukoilantie 23
03100 Nummela
e-mail: woodborne(at)kolumbus.fi

Varapuheenjohtaja
Anne Eriksson   
puh. 040 561 4689 
e-mail: anne.eriksson(at)elisanet.fi 

Sihteeri
Eeva Laukkanen
Ymmerstanmäki 18 a 
02750 Espoo
puh. 050-487 3901
e-mail: stj.sihteeri(at)terrierijarjesto.fi
YHDISTYKSEN POSTI SIHTEERILLE

Taloudenhoitaja
Annika Walldén
Svidiksentie 154
07880 Liljendal
040 530 2065
e-mail: rahastonhoitaja(at)terrierijarjesto.fi

Jäsensihteeri
Carina Kitti
e-mail: jasensihteeri(at)terrierijarjesto.fi

Kokous- ja tarjoiluvastaava
Tina Heinonen, Janette Hiekkamies

Jalostustoimikunta
Tuire Okkola (pj)
Anne Eriksson
Eeva Laukkanen

Tuomarikoulutusvastaava
Tuire Okkola
woodborne(at)kolumbus.fi
Karin Bergbom
kbergbom(at)saunalahti.fi
Maija Mäkinen
maija.makinen(at)helsinki.fi 
Kaisa Gold
masterbolt(a)masterbolt.fi

Varainhankinta
Pekka Keränen

Ansiomerkkitoimikunta
Anne Eriksson
Matti Luoso
Néa Jäger

Viestintätoimikunta   
Maija Hänninen , pj
Anne Eriksson
Jatta Pailinna-Rosenlöf
Terhi Valli

Terrilife
Terrilife.toimitus(at)gmail.com
Tuire Okkola, vastaava päätoimittaja
Terhi Valli, toimitussihteeri ja taittaja
Anne Eriksson
Néa Jäger

Hallituksen jäsenet 

2024-2025

Tuire Okkola 
puh. 0400 497 343 
woodborne(at)kolumbus.fi

Anne Eriksson 
Puh: 040 561 4689 
e-mail: anne.eriksson(at)elisanet.fi  

Katja Kelloniemi 
puh. 0400 608 510
e-mail: katja.kelloniemi(at)gmail.com

Eeva Laukkanen (sihteeri)
puh. 050-487 3901
e-mail: stj.sihteeri(at)terrierijarjesto.fi

Tiina Varrela
e-mail: tiina.varrela@mehilainen.fi

2024

Carina Kitti (jäsensihteeri)
carina.kitti(at)outlook.com
e.mail: jasensihteeri(at)terrierijarjesto.fi

Anu Ahlroos-Lehmus
e-mail: anu.ahlroos(at)helsinki.fi

Maija Heikkonen
maijaheikkonen@icloud.com

Néa Jäger
Puh. 040 733 2566
e-mail: nea.jager(at)gmail.com

Kristina Heinonen,
e-mail: tina.heinonen(at)gmail.com

Janette Hiekkamies
e-mail: janette.hiekkamies(at)gmail.com

Annika Walldén 
e-mail:annikawallden1(at)gmail.com

Pekka Keränen 
e-mail: pekka.keranen(at)meili.fi

Terhi Valli
e-mail: terhi.valli(at)icloud.com

Marina Kärkkäinen
e-mail: marina.karkkainen(at)gmail.com

 

SUOMEN TERRIERIJÄRJESTÖ ry – FINLANDS TERRIERORGANISATION rf