Hallitus ja toimikunnat

SUOMEN TERRIERIJÄRJESTÖ ry – FINLANDS TERRIERORGANISATION rf

Järjestön toiminta käsittää koko maan ja sen tarkoituksena on Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:hyn kuuluvana ja sen hyväksymänä rotujärjestönä edistää Suomessa puhdasrotuisten ja terveiden terrierien kasvatusta ja jalostusta sekä niiden käyttöä ja tunnetuksi tekemistä. Järjestö voi liittyä sen tarkoitusperiä palveleviin yhdistyksiin.

Tarkoitustaan STJ toteuttaa:

  • tekemällä järjestön toimialaan kuuluvaa valistustyötä, harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoimintaa, järjestämällä keskustelu-, neuvottelu- ja koulutustilaisuuksia, kursseja, näyttelyitä sekä kokeita ja kilpailuja
  • suorittamalla jalostusneuvontaa
  • levittämällä oikeita käsityksiä kenneltoiminnan merkityksestä asianharrastajien, yleisön ja julkisen sanan keskuudessa
  • seuraamalla kenneltoimintaan liittyvää kehitystä niin kotimaassa kuin ulkomailla ja tekemällä alan kehittämistä tarkoittavia aloitteita, sekä
  • ylläpitämällä yhteyksiä jäsenyhdistyksiin, alan keskusjärjestöön, kennelpiireihin ja muihin kennelyhdistyksiin sekä antamalla niille tarvittaessa lausuntoja järjestön toimialan puitteissa, ulkomuototuomarikoulutuksessa, koetuomarikoulutuksessa, rotukirjan ja koirarekisterin pidossa ym. vastaavanlaisilla tavoilla.
    Ulkomuototuomarikoulutukset järjestetään pääsääntöisesti kennelliiton Espoon koulutustilassa, Niittyrinne 2A.
    Ajo-ohjeet:   Kennelliiton koulutustila

STJ on yli 22 terrierirodun rotujärjestö.

Hallitus 2022

Puheenjohtaja
Tuire Okkola
puh. 0400 497 343
e-mail: woodborne(at)kolumbus.fi

Varapuheenjohtaja
Anne Eriksson   
puh. 040 561 4689 
e-mail: anne.eriksson(at)elisanet.fi 

Sihteeri
Eeva Laukkanen
Ymmerstanmäki 18 a 
02750 Espoo
puh. 050-487 3901
e-mail: stj.sihteeri(at)terrierijarjesto.fi
YHDISTYKSEN POSTI SIHTEERILLE

Taloudenhoitaja
Nunnu Ista
puh. 040 721 5335
e-mail: nunnu65(at)icloud.com

Jäsensihteeri
Carina Kitti
e-mail: jasensihteeri(at)terrierijarjesto.fi

Jalostustoimikunta
Tuire Okkola
Anne Eriksson
Eeva Laukkanen

Tuomarikoulutusvastaava
Tuire Okkola
woodborne(at)kolumbus.fi
Karin Bergbom
kbergbom(at)saunalahti.fi
Maija Mäkinen
maija.makinen(at)helsinki.fi 

Näyttelytoimikunta 
Näyttelytoimikunnan sihteeri Riitta Partala

Viestintätoimikunta   
Néa Jäger vetäjä
Sari Laitinen
Päivi Vallittu
Anne Eriksson
Jatta Pailinna-Rosenlöf
Erik Lindholm

Terrilife
Vastaava päätoimittaja
Tuire Okkola
Taittaja ja toimittaja
Päivi Vallittu
Anne Eriksson
Néa Jäger

Hallituksen jäsenet 

2022

Tuire Okkola 
puh. 0400 497 343 
woodborne(at)kolumbus.fi

Anne Eriksson 
Puh: 040 561 4689 
e-mail: anne.eriksson(at)elisanet.fi  

Katja Kelloniemi 
puh. 0400 608 510
e-mail: katja.kelloniemi(at)gmail.com

Niina (Nunnu) Ista (taloudenhoitaja)
puh. 040 721 5335
e-mail: nunnu65(at)icloud.com

Eeva Laukkanen (sihteeri)
puh. 050-487 3901
e-mail: stj.sihteeri(at)terrierijarjesto.fi

Saija Suhonen,
e-mail: sasu(at)kotikone.fi

Erik Lindholm
puh. 040 766 0049
e-mail: erik.lindholm(at)finavia.fi

Tiina Assinen
e-mail: tassinen(at)gmail.com

2021-2022

Carina Kitti (jäsensihteeri)
e.mail: jasensihteeri(at)terrierijarjesto.fi

Anu Ahlroos-Lehmus
e-mail: anu.ahlroos(at)helsinki.fi

Maija Hänninen
e-mail: bedlingtonkerho(at)gmail.com

Néa Jäger,
puh: 040 733 2566
e-mail: nea.jager(at)gmail.com

Kristina Heinonen,
e-mail: tina.heinonen(at)gmail.com

Janette Hiekkamies
e-mail: janette.hiekkamies(at)gmail.com

Annika Walldén 
e-mail:annikawallden1(at)gmail.com

Pekka Keränen 
e-mail: pekka.keranen(at)sok.fi

 

SUOMEN TERRIERIJÄRJESTÖ ry – FINLANDS TERRIERORGANISATION rf