Suomen Terrierijärjestö ry tiedottaa

BULLTERRIERI -RODUN PEVISA-ohjelma  1.1.2022-31.12.2023

KÄÄPIÖBULLTERRIERI -RODUN JTO ja PEVISA-ohjelma 1.1.2022- 31.12.2026

LUE enemmän: 

JALOSTUSTIETEELLISEN TOIMIKUNNAN KOKOUS 5/2021  9.6.2021

ESITYS BULLTERRIERIN UUDEKSI PEVISA-OHJELMAKSI

Jalostustieteellisen toimikunnan päätös 9.6.2021 (5/2021): 

Bullterrierin PEVISA ohjelma voidaan hyväksy muilta osin, mutta sydämen osalta noudatetaan sydäntyöryhmän esitystä. 

LAD Pentujen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla Kennelliiton hyväksymän laboratorion (esim. Laboklin) LAD– geenitestilausunto/-lausunnot.
Jos koira on LAD-geenin kantaja, on se paritettava LADgeenin suhteen terveen koiran kanssa. Pentueet, joiden molemmat vanhemmat ovat LAD-kantajia, ei rekisteröidä.

Ensisijaisesti vastustettava sydänsairaus on pulmonaalistenoosi, jonka varalta rodulle hyväksytään seuraava ohjelma:

Auskultaatio aikaisintaan 18kk iässä, mikäli sivuääni kuuluu, on koiralle tehtävä ultraäänitutkimus. Mikäli 18kk iässä tehdyssä auskultaatiossa ei sivuääntä kuulu, on tulos lopullinen.
Ultraäänitutkimus aikaisintaan 12kk iässä. Mikäli tutkimustulos on ‘ei osoita merkkejä sydänsairaudesta’ on myös ultraäänitutkimuksen tulos lopullinen.
Tutkimustulos B on voimassa 12kk, jonka jälkeen sydämen ultraäänitutkimus tulee uusia. Mikäli uusintatulos on A tai B, on se koiran lopullinen tulos, eikä auskultaatiotakaan tarvitse uusia.
Tuloksen C saaneen koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.

Ohjelma on voimassa 1.1.2022-31.12.2023 jonka jälkeen rotuyhdistys ja rotujärjestö voivat tehdä PEVISA:n sisällöstä uuden PEVISA-säännön mukaisen esityksen. 

Rotujärjestön velvollisuutena on tiedottaa jäsenistölleen hyväksytystä PEVISA-ohjelmasta mahdollisimman tehokkaasti, nopeasti ja kattavasti hyväksymisen jälkeen. 


Jalostustieteellisen toimikunnan kokous 5/2021 pöytäkirjanote: Päätös annetaan Kennelliiton hallitukselle ja valtuustolle tiedoksi, koska se PEVISA-säännön kohdan 2 vastainen.

ESITYS KÄÄPIÖBULLTERRIERIN UUDEKSI JTO- JA PEVISA-OHJELMAKSI

Jalostustieteellisen toimikunnan päätös 9.6.2021 (5/2021):
Toimikunta kiittää hyvästä JTO-ohjelmasta ja hyväksyy sen ajalle 1.1.2022-31.12.2026.

PEVISA-esitys ei noudata kaikilta osin sydäntyöryhmän suositusta, mutta on hyväksyttävissä. Kääpiöbullterrierille hyväksytään seuraava PEVISA-ohjelma ajalle 1.1.2022-31.12.2026. Ensisijaisesti vastustettava sydänsairaus on pulmonaalistenoosi.
SYDÄN
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta tehty sydänultra sisältäen sydänkuuntelun. Sydänultran alaikäraja on 18 kk. SKL:n sydänultran lausunto ”A, TERVE – tutkimustulos on voimassa 24 kk. SKL:n sydänultran tulos ”B”, AVOIN – tutkimustuloksen saanut koira tulee tutkia 12 kk kuluttua Jalostustieteellisen toimikunnan kokous 5/2021 pöytäkirjanote uudestaan eikä sen jälkeläisiä rekisteröidä ennen toista TERVE/AVOIN-tutkimustulosta. AVOIN tutkimustuloksen kaksi kertaa saanut voidaan yhdistää vain TERVE- tuloksen saaneen koiran kanssa. SKL:n sydänultra tulos ”C” ja/tai MUU SYDÄNSAIRAUS -tutkimustuloksen saaneen koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. 

LAD, LP, PLL
Pentujen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä Kennelliiton hyväksymän laboratorion (esim. Laboklin) LAD-, LP- ja PLL- geenitestilausunto/lausunnot.
Jos koira on LAD-geenin kantaja, on se paritettava LAD:n suhteen terveen koiran kanssa.
Jos koira on LP-geenin suhteen korkean riskin kantaja (LP/LP) tai kantaja (N/LP), se on paritettava LP:n suhteen terveen (N/N) koiran kanssa.
Jos koira on PLLgeenin suhteen kantaja (N/PLL), se on paritettava PLL:n suhteen terveen (N/N) koiran kanssa.
Pentueet, joiden molemmat vanhemmat ovat LAD-/LP-/PLL-kantajia, ei rekisteröidä.

Rotukohtaisiin erityisehtoihin lisätään; Geenitestaamatonta ulkomaista urosta käytettäessä on nartun oltava terve näiden edellä mainittujen sairauksien osalta. Geeniperimältään terveen koiran vanhempien lausunnot on tarvittaessa esitettävä. Poikkeus koskee kahta pentuetta.

Rotujärjestön velvollisuutena on tiedottaa jäsenistölleen hyväksytystä JTO:sta ja PEVISA-ohjelmasta mahdollisimman tehokkaasti, nopeasti ja kattavasti hyväksymisen jälkeen.
Hyväksytty JTO on julkaistava rotujärjestön tai -yhdistyksen jäsenille.
JTO:ssa on mainittava ohjelman voimassaoloaika, jonka Kennelliitto ohjelman hyväksyessään vahvistaa