Suomen Terrierijärjestö ry syyskokouskutsu 2018

Suomen Terrierijärjestö ry  –   Finlands Terrierorganisation rf

SYYSKOKOUSKUTSU                       

Suomen Terrierijärjestö ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään
keskiviikkona 14.11.2018 klo 18.30
os. Hämeentie 152 D kerhohuoneessa, Hämeentie 152 D, 00540  Helsinki.

Valtakirjojen tarkastus klo 18.00-18.25.

Kokouksessa käsitellään syyskokouksen sääntömääräiset asiat ja valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä päätetään järjestön matkustussäännöstä seuraavalle kalenterivuodelle.
Sääntömääräisten asioiden lisäksi käsitellään ja päätetään hallituksen sääntömuutosesitys:
Hallitus esittää, että hyväksytään Suomen Terrierijärjestö ry:n sääntömuutosesitys, joka on vuosikokouskutsun liitteenä luettavissa 01.08.2018 alkaen yhdistyksen kotisivuilla os.

SUOMEN TERRIERIJÄRJESTÖ ry kootut säännöt 24.2.2018 (7)

Tulostetun sääntömuutosehdotuksen saa jokainen jäsen, joka tilaa sen erikseen 10.09.- 30.09.2018 välisenä aikana os. Suomen Terrierijärjestö ry:n sihteeri Eija Jantunen e-mail: stj.sihteeri(at)terrierijarjesto.fi.

Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain määräykset.

TERVETULOA!

Hallitus

VALTAKIRJAT SYYSKOKOUKSESSA

Yhdistyksen sääntöjen (12 §) mukaan jäsenyhdistystä edustaa järjestön kokouksissa jäsenyhdistysten valtuuttamat edustajat. Edustajat varamiehineen valitaan jäsenyhdistyksen kokouksessa.
Jäsenyhdistyksillä on yksi ääni jokaista henkilöjäsentensä alkavaa 30-lukua kohti, kuitenkin enintään 5 ääntä. Laskennan perusteena on jäsenten määrä edellisen kalenterivuoden lopussa.
Jäsenyhdistysten äänivaltaa voi valtakirjalla käyttää yksi tai useampi edustaja.
Järjestön kokouksissa on järjestön jokaisella henkilöjäsenellä yksi ääni, jota hän käyttää läsnä olevana.
HUOM! Jäsenyhdistyksen nimenkirjoittajien allekirjoittamat valtakirjat voi lähettää etukäteen sihteerille tai allekirjoitettu yhdistysvaltakirja on esitettävä viimeistään kokouksessa, syyskokouksen jälkeen toimitettuja yhdistysvaltakirjoja ei käsitellä eikä oteta huomioon.